УЧИМЕ ДА СПОДЕЛУВАМЕ

Заедно можеме повеќе.Поврзани сме на најразлични начини.Да другаруваш значи и да споделуваш со другите.

Денес 24.10.2012год ние бевме домаќини на отворен час по предметот математика нооооо со размислување.Имавме гости- наставници од одделенска настава но и од предметна , тка беше и нашиот педагог и ние им благодариме што не почастија со нивното присуство.

отворен час

Datenschutzerklärung
Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!