Се надевам дека известувањата за нашата работа , на овој начин полесно и побрзо ќе ги добивате.Ќе ми биде задоволство ако земете учество во некоја од активностите кои ги планираме за оваа учебна година ,а ќе бидат истакнати на страната - огласна табла

Нашето училиште е вклучено во проектот ЕКО училишта.Оформен е и еко одбор, а донесена е и програма за работа преку која, ако сите добро се потрудиме,би можеле да добиеме и Зелено знаменце за кое сите училишта работат.За таа цел треба да се исполнат неколку чекори и меѓу другото подразбира заштита и кортикултурно уредување на дворот и училиштето,заштеда на вода,електрична енергија и постојана грижа на сите нас, наставници, ученици и родителите.Се надевам дека и Вие ќе бидете дел од оваа акција.

 

                                                  http://damegruevbitola.wordpress.com/


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!